Onze sponsors:

 

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Welkom in het muzikale domein
van het 151-jarige koor

    foto: Margriet Fotografie  

► Toonkunstkoor Heerenveen repeteert weer

Donderdag 26 augustus was bijna het gehele koor present in Trinitas. Wat fijn dat dit gebouw zo'n ruime zaal met een adequaat ventilatiesysteem beschikbaar heeft. Bij de koorleden straalde het enthousiasme ervan af nu er na zo'n lange onderbreking eindelijk weer gezongen kon worden. Dirigent Pauli Yap was niet minder enthousiast. Eerst maar wat stemoefeningen: kunnen we nog even hoog, even laag? Weten we nog hoe het zit met ademsteun? De aarzeling was snel overwonnen. De  Toonkunstkoorklank  was al snel weer als vanouds.

We repeteren voor een bescheiden concert in het najaar: van Edward Elgar The Dance en False Love; van G.A. Rossini het Kyrië uit de Petite Messe Solennelle. Daar komen nog stukken bij van Duruflé, Rachmaninov, G.F. Handel en Josef Rheinberger. Een aanloop naar het uitgestelde jubileumconcert dat in 2022 gegeven zal worden, zie hieronder.

Wat is het fijn elkaar weer te zien en de vierstemmigheid weer te horen!


► Jubileumjaar 2020

We hebben het ons heel anders voorgesteld. Toonkunstkoor Heerenveen bestond in 2020 150 jaar. Er zijn grote plannen gemaakt: een voor- en een Jubileum najaarsconcert, uitgifte en presentatie van het 150 jaar Toonkunstkoor Jubileumboek, masterclasses, extra publiciteit...  De 150 jaren Toonkunstkoor Heerenveen werden tot heden alleen onderbroken door de oorlogsjaren. Wie had kunnen bedenken dat 2020 en ook 2021 zo'n onvoorstelbare onderbreking zou opleveren. 

Onder deze wel zeer bijzondere omstandigheden repeteren we het oratorium Paulus van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Na anderhalf jaar gedwongen 'vakantie' proberen we vanaf eind augustus voorzichtig weer gezamenlijk  'coronaproof' te repeteren. Anderhalve meter handhaven, thuisblijven bij verkoudheidsklachten...  Intussen ploeterden we met thuisstudie en virtuele hulpmiddelen om ons de muziek eigen te maken. De jubileum-activiteiten zijn verschoven naar 2022 met de uitvoeringen van de Johannes Passion (voorjaar 2022) en het Oratorium 'Paulus' (najaar 2022).

Aan de uitvoering van het Oratorium 'Paulus'  werken mee de beroemde solisten Johannette Zomer en Maarten Koningsberger.

Alle concerten vinden plaats in Trinitas, Heerenveen


Het Oratorium Paulus

Wie was Paulus? Koorleden met een kerkelijke achtergrond kennen hem ongetwijfeld, maar voor de buiten-kerkelijken onder ons, we zitten op een seculier koor tenslotte, is het wel zinvol het verhaal van Paulus, over wie we dit oratorium zingen, te kennen.

In de Bijbel vind je in het Nieuwe Testament zijn geschiedenis. In Handelingen 7 vanaf vers 54 duikt hij op als bewaker van de kleding van mensen die een zekere Stefanus aan het stenigen zijn. Stefanus gelooft in Jezus, wijkt daarmee af van wat de Joden geloven. Hij wordt valselijk beschuldigd van godslastering, genoeg reden in die tijd om iemand te stenigen.

Paulus is als Saulus geboren in Tarsus, aan de zuidkust van het huidige Turkije, nota bene als Romeins staatsburger, wat hem nog goed van pas zou komen: als hij later wordt gevangen genomen, kan hij zich beroepen op het Romeinse recht. Hij genoot in Jeruzalem een gedegen opleiding in de Joodse leer. Daardoor geloofde hij oprecht dat wie afweek van het joodse geloof, gevangen gezet mocht worden, en erger. 

In Handelingen 9 staat hoe Saulus veranderde van vervolger van de eerste Christenen in stichter en voorvechter van de vroege kerk van Jezus Christus. Vanaf dat moment is zijn naam Paulus. Hij maakt reizen door Zuid-Europa en het Midden-Oosten en brengt daar het evangelie van Jezus Christus. Hij sticht geloofsgemeenschappen van mensen die zijn boodschap willen uitdragen: het begin van de kerk. Het boek Handelingen beschrijft verder de avonturen van Paulus op deze zg. 'zendingsreizen'.

De boeken die in het Nieuwe Testament volgen op de Handelingen, zijn brieven die hij schrijft aan de Christengemeenschappen die hij gesticht heeft in Rome, Korinthe, Galatië, Efeze, Filippi, Kolosse, Tessalonica. En hij schrijft brieven aan zijn vrienden Timoteüs, Titus en Filemon.

Een samenvatting over Saulus / Paulus lees je hier:   Paulus 


► Najaarsconcert 2019

Op 17 november 2019 gaven we voor een zeer goed bezette Grote Zaal van Trinitas in Heerenveen ons najaarsconcert 2019. We voerden drie werken uit: het Stabat Mater van Joseph Rheinberger, Miroir de Peine van Hendrik Andriessen en Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. Solisten waren Margreet Rietveld (sopraan) en Ben Brunt ( bariton). Bij het Stabat Mater was Fedde Tuinstra de organist. De reacties uit het publiek op het gehele concert waren zeer enthousiast. 


► 4 mei 2019: Oratorium 'Annelies', gebaseerd op het dagboek van Anne Frank

Delen uit Whitbourn's oratorium over Anne Frank voerden we uit als Herdenkingsconcert op 4 mei 2019 in Heerenveen in de RK-kerk, Crackstraat 1. De muziek werd afgewisseld met voordrachten uit haar Dagboek. De toehoorders kwamen zeer onder de indruk van dit aangrijpende concert. De stilte die het publiek na afloop staande in acht nam vormde een passend einde van een indrukwekkend concert.  
Whitbourn heeft in deze compositie op treffende wijze het drama rond de familie Frank weergegeven. Anne's filosofieën, onzekerheid en angst worden invoelbaar, evanals de dreiging van het naderend onheil. 
Koor, instrumentalisten en soliste stonden o.l.v. Pauli Yap.► 'Kerst met de familie Bach', dec. 2018

Ons decemberconcert 'Kerst met de familie Bach' is 16 december uitgevoerd in Trinitas. Ruim 400 bezoekers woonden de uitvoering bij van het Magnificat van C.Ph.E. Bach en de delen 4 en 6 uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. Het concert werd begonnen met het Openingskoor van cantate 62 'Nun komm, der Heiden Heiland'.
Na afloop was er een geanimeerd samenzijn met bezoekers en uitvoerenden. Een genoeglijke jaarafsluiting volgde op een schitterend concert.                                                                                                                                                                                concertopstelling in Trinitas, Heerenveen, 16 dec 2018 foto: Franke de Jong
bekijk hier meer foto's van het concert 
 


► Concert W.A. Mozart, mis in C

27 mei 2018 klonk ons voorjaarsconcert in Trinitas, met o.a. de Missa in C van W.A. Mozart. We kijken met veel voldoening terug op deze dag. Dank zijn we verschuldigd aan ons trouwe publiek, aan de vrijwilligers die mee zorgden voor een goed verloop, en aan de gastvrije medewerkers van Trinitas.
Hieronder een overzicht van het uitgevoerde repertoire. 

                                   


► 'Vrienden van Toonkunstkoor Heerenveen' 

Wilt u ons steunen?
Dat kan voor € 30,- of € 50,- per jaar.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de vriendencommissie of te bellen met Sigrid Houtsma 06-42547899 of met Martzen Dijkstra 0513-622712.

Alles over 'Vriend' zijn vindt u op pag. 'Vrienden van Toonkunstkoor Heerenveen' 


► SponsorKliks

Help ons aan meer inkomsten zonder dat het u iets kost!

Links in de marge ziet u een button van SponsorKliks. Daarmee kunt u ons koor gratis sponsoren. Hoe? Door op de button te klikken verschijnt een ‘portal’, een overzicht met een enorme keus aan webwinkels, waaronder de grote bekende. Hier klikt u op het bedrijf van uw keuze en plaatst u uw bestelling.

Elke aankoop  levert nu het koor een commissie op, terwijl u dezelfde prijs betaalt, alsof u de webwinkel rechtstreeks bezoekt.

Doe hetzelfde als u een restaurant reserveert, een pizza bestelt, uw boodschappen wilt laten bezorgen, of een vakantie gaat boeken. Door via onze webpagina op de SponsorKliks-button te klikken kunt u terecht bij 4.500 webwinkels en restaurants waarbij elke bestelling of reservering de verenigingskas geld oplevert. Vraag ook aan familie en vrienden hun Sint- en Kerstaankopen via deze button te doen!

Zo is het sponsoren van Toonkunstkoor Heerenveen heel makkelijk geworden: gratis voor u, en lucratief voor het koor.

Help ons aan meer inkomsten zonder dat het u iets kost!

Bedankt namens Toonkunstkoor Heerenveen


► november 2017  2x  Requiem van Giuseppe Verdi

12 en 19 november voerden we het Requiem van Verdi uit, samen met de Oratorium Vereniging Bolsward. Geweldige concerten mmv het Promenadeorkest. Hieronder een aantal recensies en een beeld vanuit De Lawei.

Een prachtig toneelbeeld van de uitvoering op 12 november 2017 in De Lawei te Drachten. Ruim 700 bezoekers luisterden ademloos naar het 'gedoseerde drama'.


► Facebook

Bezoek de Facebooksite van Toonkunstkoor Heerenveen. Geef een like, word 'volger', plaats een bericht: zie facebooksite


► ledenpagina's

koorleden: log in en let op de Bestuursmededelingen en het Prikbord


 


Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.