Onze sponsors:

 

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Welkom in het muzikale domein
van het 152-jarige koor

    foto: Margriet Fotografie  

 

► Programma 2023

Donderdag 12 januari zijn de repetities begonnen van het Stabat Mater van J. Haydn en de Vespers van W.A. Mozart. Deze werken worden uitgevoerd op zaterdag 13 mei in R.-K. Kerk in Heerenveen.
In het najaar kunt u ons concert bijwonen waarop  Messiah van G.F. Händel wordt uitgevoerd.

► Kennismaken en/of meezingen? lees alle info op de pagina 'ons koor'


 ► 'eindelijk' voorbij: ons Jubileum

20 november 2022 - twee jaar na dato - klonk eindelijk ons Jubileumconcert in een nagenoeg uitverkocht Trinitas. Samen met de solisten Johannette Zomer, Frans Fiselier, Falco van Loon en Nelina Adams en het Promenade Orkest is een prachtige 'Paulus' gerealiseerd. Hulde aan onze dirigent Pauli Yap.


IMG 3486 3

Toonkunstkoor Heerenveen en het Promenade Orkest in Trinitas, Heerenveen

       ► Jubileumjaar

Toonkunstkoor Heerenveen bestond in 2020 150 jaar. Er zijn grote plannen gemaakt: twee concerten, uitgifte en presentatie van het 150 jaar Toonkunstkoor Heerenveen Jubileumboek, masterclasses, extra publiciteit...  De 150 jaren Toonkunstkoor Heerenveen werden tot heden alleen onderbroken door de oorlogsjaren. Wie had kunnen bedenken dat 2020 en ook 2021 zo'n onvoorstelbare onderbreking zouden opleveren. In de coronatijd ploeterden we met thuisstudie en virtuele hulpmiddelen om ons de muziek eigen te maken. Maar het koor is 'op de been' gebleven!

De jubileum-activiteiten zijn verschoven naar 2022 met de Johannes Passion, inmiddels uitgevoerd op 27 maart en het Oratorium 'Paulus' op 20 november. Aan de uitvoering van 'Paulus' werkten mee de beroemde solisten Johannette Zomer (sopraan), Frans Fiselier (bas) en Falco van Loon (tenor) en het Promenade Orkest.

De concerten stonden onder leiding van Pauli Yap. Plaats: Trinitas, Heerenveen. 

       ► Jubileumboek

20211214 195014

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan is een Jubileumboek uitgegeven: 'van Gemengd Koor 1870 tot Toonkunstkoor Heerenveen 2020'. Op 200 pagina's wordt in woord en beeld de rijke en turbulente historie weergegeven, tot en met de moeilijke Coronatijd. Het boek is te koop voor € 19,50. U kunt het bestellen door het bedrag over te maken op NL85 RABO 0102056978 t.n.v. Toonkunstkoor Heerenveen ovv 'Jubileumboek' en een mail te sturen naar       

            ►  5 november Masterclasses 

Op 5 november 2022 organiseerde Toonkunstkoor Heerenveen twee  Masterclasses die gegeven zijn door Johannette Zomer en Frans Fiselier, twee van onze solisten bij het jubileumconcert. Een zestal Toonkunstkoor-leden namen deel, evenals enkele conservatoriumstudenten. De beste kandidaat bleek te zijn Nelina Adams. Haar is een bescheiden solistenrol aangeboden in de uitvoering van het oratorium 'Paulus' op 20 november. 

             ►  jubileumfeest

Op 24 september konden de leden eindelijk hun jubileumfeest vieren. Twee jaar na dato...  Het werd een onvergetelijk feest met lekker eten, vele sketches en performances, en natuurlijk werd er veel gezongen en gelachen. Het bestuur nam op hilarische wijze de coronatijd nog eens door, waarbij helder werd wat er allemaal niet doorging. En er was bezoek van de drie oprichters van het koor, rechtstreeks uit 1870. Zij troffen tot hun genoegen een springlevend en vitaal 150-jarig koor aan.

Oprichters
links: Mr. Hans Willem de Blocq van Scheltinga
midden: Jonkheer Sybrand van Beyma thoe Kingma
rechts: de heer Jan Hendrik van Dapperen


►  Wat is Lax Vox?

'Lax Vox-en' is het masseren van de stemplooien door te bubbelen met speciale slang en flesje water terwijl de stem aanhoudend  van laag naar hoog naar laag heen en weer gaat. Bij regelmatige, correcte toepassing komt het gehele stemapparaat in een betere conditie.  Benodigd: een siliconenslangetje van 33 cm met een binnendiameter van 9mm, plus een flesje met plm 10 cm water. Hieronder een instructiefilmpje.► Feddo Overdiep benoemd tot Erelid

Op de jaarvergadering van 19 mei jl. hebben de leden unaniem de bestuursvoordracht overgenomen om Feddo Overdiep tot erelid te benoemen.

Feddo is lid geworden in 1962. In 2006 heeft hij afscheid genomen, na bijna 45 jaar.

Zijn verdiensten voor het koor zijn groot. Hij was lange tijd muziekbibliothecaris en hij heeft verschillende bestuursfuncties vervuld. In de jaren 70 werd hij secretaris, direct gevolgd door het voorzitterschap van 1983-1989. Hij combineerde deze functies vanaf 1976 moeiteloos met het repetitor-schap. Tot zijn afscheid in 2006 was hij de vaste piano-begeleider. Het weerhield hem er niet van op de concerten als bas mee te zingen, incidenteel zelfs als solist.
In 2003 ontving hij de Erepenning van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.

In 2006 is op passende wijze afscheid van hem genomen. Een geldbedrag voor een kunstwerk en andere cadeaus werden hem overhandigd onder het genot van een feestelijk diner. Niettemin beschouwt het bestuur het als een omissie dat het erelidmaatschap niet eerder verleend is. Bij deze!

Feddo: van harte gefeliciteerd met je benoeming tot erelid.


Het Oratorium Paulus

Wie was Paulus? Koorleden met een kerkelijke achtergrond kennen hem ongetwijfeld, maar voor de buiten-kerkelijken onder ons, we zitten op een seculier koor tenslotte, is het wel zinvol het verhaal van Paulus, over wie we dit oratorium zingen, te kennen.

In de Bijbel vind je in het Nieuwe Testament zijn geschiedenis. In Handelingen 7 vanaf vers 54 duikt hij op als bewaker van de kleding van mensen die een zekere Stefanus aan het stenigen zijn. Stefanus gelooft in Jezus, wijkt daarmee af van wat de Joden geloven. Hij wordt valselijk beschuldigd van godslastering, genoeg reden in die tijd om iemand te stenigen.

Paulus is als Saulus geboren in Tarsus, aan de zuidkust van het huidige Turkije, nota bene als Romeins staatsburger, wat hem nog goed van pas zou komen: als hij later wordt gevangen genomen, en ternauwernood op zijn beurt ontkomt aan steniging, beroept hij zich op het Romeinse recht. Hij genoot in Jeruzalem een gedegen opleiding in de Joodse leer. Daardoor geloofde hij oprecht dat wie afweek van het joodse geloof, gevangen gezet mocht worden, en erger. 

In Handelingen 9 staat hoe Saulus veranderde van vervolger van de eerste Christenen in stichter en voorvechter van de vroege kerk van Jezus Christus. Vanaf dat moment is zijn naam Paulus. Hij maakt reizen door Zuid-Europa en het Midden-Oosten en brengt daar het evangelie van Jezus Christus. Hij sticht geloofsgemeenschappen van mensen die zijn boodschap willen uitdragen: het begin van de kerk. Het boek Handelingen beschrijft verder de avonturen van Paulus op deze zg. 'zendingsreizen'.

De boeken die in het Nieuwe Testament volgen op de Handelingen, zijn brieven die hij schrijft aan de Christengemeenschappen die hij gesticht heeft in Rome, Korinthe, Galatië, Efeze, Filippi, Kolosse, Tessalonica. En hij schrijft brieven aan zijn vrienden Timoteüs, Titus en Filemon.

Een samenvatting over Saulus / Paulus lees je hier:   Paulus 


 

Zondag 27 maart jl. Concert  'Johannes Passion', BWV 245

 


                                                                                                    Koor en orkest in Trinitas                                       foto: Margreet Vlaanderen Oldenzeel

Toonkunstkoor Heerenveen voerde zondag 27 maart de Johannes Passion van J.S. Bach uit.

Het deed ons goed u na twee jaar weer ontmoet te hebben op ons concert. De voorbereiding werd gekenmerkt door Coronacomplicaties: binnen acht weken werd het koor geconfronteerd met een constant wisselende samenstelling door de vele besmettingen. Met extra projectleden en aanvullende repetities werd uiteindelijk een prachtige uitvoering gerealiseerd. Ingetogenheid en expressiviteit kenmerkten de wisselde stemmingen binnen de Johannes Passion. Koor en solisten bleken in staat zowel de stemmige delen als de uitbundige volkskoren met gepaste emotie te vertolken. 

Lokatie: Trinitas, Heerenveen
Aantal bezoekers: 375

Solisten waren:
Kitty de Geus - sopraan, Netty Otter - alt, Jeroen de Vaal - tenor (evangelist en aria's), Ben Brunt - bas (Christuspartij), Mattijs van de Woerd - bas (aria's)

Begeleidingsorkest: The Northern Consort

Muzikale leiding: Pauli Yap

 

JP poster Jpeg2


► Najaarsconcert 2019

Op 17 november 2019 gaven we voor een zeer goed bezette Grote Zaal van Trinitas in Heerenveen ons najaarsconcert 2019. We voerden drie werken uit: het Stabat Mater van Joseph Rheinberger, Miroir de Peine van Hendrik Andriessen en Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. Solisten waren Margreet Rietveld (sopraan) en Ben Brunt ( bariton). Bij het Stabat Mater was Fedde Tuinstra de organist. De reacties uit het publiek op het gehele concert waren zeer enthousiast. 


► 4 mei 2019: Oratorium 'Annelies', gebaseerd op het dagboek van Anne Frank

Delen uit Whitbourn's oratorium over Anne Frank voerden we uit als Herdenkingsconcert op 4 mei 2019 in Heerenveen in de RK-kerk, Crackstraat 1. De muziek werd afgewisseld met voordrachten uit haar Dagboek. De toehoorders kwamen zeer onder de indruk van dit aangrijpende concert. De stilte die het publiek na afloop staande in acht nam vormde een passend einde van een indrukwekkend concert.  
Whitbourn heeft in deze compositie op treffende wijze het drama rond de familie Frank weergegeven. Anne's filosofieën, onzekerheid en angst worden invoelbaar, evanals de dreiging van het naderend onheil. 
Koor, instrumentalisten en soliste stonden o.l.v. Pauli Yap.


    


► 'Kerst met de familie Bach', dec. 2018

Ons decemberconcert 'Kerst met de familie Bach' is 16 december uitgevoerd in Trinitas. Ruim 400 bezoekers woonden de uitvoering bij van het Magnificat van C.Ph.E. Bach en de delen 4 en 6 uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. Het concert werd begonnen met het Openingskoor van cantate 62 'Nun komm, der Heiden Heiland'.
Na afloop was er een geanimeerd samenzijn met bezoekers en uitvoerenden. Een genoeglijke jaarafsluiting volgde op een schitterend concert.  

                                                                                                                                                                              

concertopstelling in Trinitas, Heerenveen, 16 dec 2018 foto: Franke de Jong
bekijk hier meer foto's van het concert 
 


► Concert W.A. Mozart, mis in C

27 mei 2018 klonk ons voorjaarsconcert in Trinitas, met o.a. de Missa in C van W.A. Mozart. We kijken met veel voldoening terug op deze dag. Dank zijn we verschuldigd aan ons trouwe publiek, aan de vrijwilligers die mee zorgden voor een goed verloop, en aan de gastvrije medewerkers van Trinitas.
Hieronder een overzicht van het uitgevoerde repertoire. 

                                   


► 'Vrienden van Toonkunstkoor Heerenveen' 

Wilt u ons steunen?
Dat kan voor € 30,- of € 50,- per jaar.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de vriendencommissie 

Alles over 'Vriend' zijn vindt u op pag. 'Vrienden van Toonkunstkoor Heerenveen' 


► SponsorKliks

Help ons aan meer inkomsten zonder dat het u iets kost!

Links in de marge ziet u een button van SponsorKliks. Daarmee kunt u ons koor gratis sponsoren. Hoe? Door op de button te klikken verschijnt een ‘portal’, een overzicht met een enorme keus aan webwinkels, waaronder de grote bekende. Hier klikt u op het bedrijf van uw keuze en plaatst u uw bestelling.

Elke aankoop  levert nu het koor een commissie op, terwijl u dezelfde prijs betaalt, alsof u de webwinkel rechtstreeks bezoekt.

Doe hetzelfde als u een restaurant reserveert, een pizza bestelt, uw boodschappen wilt laten bezorgen, of een vakantie gaat boeken. Door via onze webpagina op de SponsorKliks-button te klikken kunt u terecht bij 4.500 webwinkels en restaurants waarbij elke bestelling of reservering de verenigingskas geld oplevert. Vraag ook aan familie en vrienden hun Sint- en Kerstaankopen via deze button te doen!

Zo is het sponsoren van Toonkunstkoor Heerenveen heel makkelijk geworden: gratis voor u, en lucratief voor het koor.

Help ons aan meer inkomsten zonder dat het u iets kost!

Bedankt namens Toonkunstkoor Heerenveen


► november 2017  2x  Requiem van Giuseppe Verdi

12 en 19 november voerden we het Requiem van Verdi uit, samen met de Oratorium Vereniging Bolsward. Geweldige concerten mmv het Promenadeorkest. Hieronder een aantal recensies en een beeld vanuit De Lawei.

Een prachtig toneelbeeld van de uitvoering op 12 november 2017 in De Lawei te Drachten. Ruim 700 bezoekers luisterden ademloos naar het 'gedoseerde drama'.


► Facebook

Bezoek de Facebooksite van Toonkunstkoor Heerenveen. Geef een like, word 'volger', plaats een bericht: zie facebooksite


► ledenpagina's

koorleden: log in en let op de Bestuursmededelingen en het Prikbord


 


Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.