Zingen bij Toonkunstkoor Heerenveen doet je goed


.  ..  ..  ..  .

foto's: Margriet Fotografie


 

152 jaar Toonkunstkoor Heerenveen 

Op 3 november 2020 was het exact 150 jaar geleden dat Toonkunstkoor (oorspronkelijk: 'Gemengd Koor Heerenveen') werd opgericht door Jan Hendrik van Dapperen en Jonkheer S. van Beijma Thoe Kingma. 
Het koor heeft een rijke concerthistorie waarvan u op de pagina's 'Repertoirelijst' en 'Geschiedenis' kennis kunt nemen. Bij de repertoirekeuze ligt het accent op Barok en Klassieken. 
Daarnaast maken we uitstapjes naar Romantische periode en moderne klassieken van de 20e eeuw: Orff, Honegger. Voorjaar 2019 stond zelfs werk uit de 21e eeuw geprogrammeerd met het aangrijpende oratorium 'Annelies' van de Britse componist Whitbourn. Dit werk voerden we uit op 4 mei als Herdenkingsconcert  in de RK-Kerk te Heerenveen. In november 2019 werd 'Ein deutsches Requiem' van Joh. Brahms uitgevoerd. Daarna brak de dramatische Corona-periode aan. Repetities en concerten moesten opgeschort worden. Met on-line activiteiten is het koor deze tijd redelijk ongeschonden doorgekomen. Op 27 maart 2022 is als vanouds de Johannes Passion uitgevoerd. Het koor is springlevend gebleven. 

Met dirigente Pauli Yap benaderen we een professioneel niveau. Iedere repetitie wordt begonnen met stem- en ademhalingsoefening en aandacht voor de houding. Het koor biedt facultatief lessen muziektheorie en er zijn aanvullende stemgroep-repetities. Door deze veelzijdige aanpak is ons koor aantrekkelijk voor de serieuze zanger(es). 

Toonkunstkoor Heerenveen biedt u:
wekelijkse repetitie met stemoefening, en training van houding en ademhaling

oefenmateriaal naast de bladmuziek
veelzijdige keus uit het klassieke en modern klassieke repertoire
in voor- en najaar een concert in een professionele ambiance
een fijne groep mensen met dezelfde passie: de sopranen, alten, tenoren en bassen van


Onderhanden repertoire:
W.A. Mozart: Vesperae solennes de confessore, KV 339
Joseph Haydn: Stabat Mater

Repetitie: Donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur.
Plaats: Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen.
Facebook: toonkunstkoorheerenveen

Proefrepetitie bijwonen?
Neem voor u deelneemt aan een kennismakingsrepetitie contact op met onze secretaris Klaasje de Schiffart:
Na één of twee proefrepetities wordt een eenvoudige stemtest afgenomen. De dirigent geeft een bindend advies over toelating en stemgroep.

N.B.: Voor de stemgroep Alten is er een wachtlijst.

Lidmaatschap
De contributie bedraagt € 26,50 per maand. De betalingsverplichting gaat in per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin het lidmaatschap gestart is. 
Betaling geschiedt vooruit, bij voorkeur per automatische overboeking: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
Rekeningnummer NL85 RABO 0102056978 t.n.v. Toonkunstkoor Heerenveen.

Word 'Vriend van Toonkunstkoor Heerenveen'
Geen lid (meer), wel een warm hart voor Toonkunstkoor Heerenveen?
Meld u aan als Vriend via
meer info onder de menuknop 'vrienden'

Lid worden van onze 'club van 100'?
Kijk onder de knop 'Sponsors' en meld u via

Bestuur

Wicher Pattje, voorzitter
Klaasje de Schiffart, secretaris
Ria Nauta, penningmeester
Jens Abma en Liesbeth Baas, algemene bestuursleden

Dirigent 

Pauli Yap 

Repetitor

Fedde Tuinstra


Muziekcommissie

Hannie Nijhuis, Henk Vonk en Douwe Runia.

Naast de muziekcommissie wordt het bestuur ondersteund door de Activiteitencommissie, Sponsor/ PR-Commissie incl. cie. Vrienden van het Toonkunstkoor Heerenveen, Cie. Lief en Leed, de Concertpresentatie-commissie, de Stemgroepvertegenwoordigers, de Webmasters en de Redactie van het Ledenblad 'Op Toonhoogte'.


Sponsorkliks

Help ons aan meer inkomsten zonder dat het u iets kost!

Links in de marge ziet u een button van SponsorKliks. Daarmee kunt u ons koor gratis sponsoren. Hoe? Als u een bezoek aan een webwinkel brengt via deze SponsorKlik-button, levert dat een ‘beloning’ op voor het koor. Het kost u niets extra, u doet gewoon uw bestelling bij de webwinkel / reisbureau / pizzabakker van uw keuze. Door op de button te klikken verschijnt een ‘portal’, een overzicht met een enorme keus aan webwinkels, waaronder de grote bekende. Hier klikt u op het bedrijf van uw keuze en plaatst u uw bestelling Elke aankoop  levert nu het koor een commissie op, terwijl u dezelfde prijs betaalt, alsof u de site van de webwinkel rechtstreeks bezoekt.  Het kost u dus niets extra.

Doe hetzelfde als u uit eten gaat, een pizza bestelt, uw boodschappen wilt laten bezorgen, of een vakantie gaat boeken. Door  via onze webpagina op de SponsorKliks-button te klikken kunt u terecht bij 4.500 webwinkels en restaurants waarbij elke bestelling of reservering de verenigingskas geld oplevert.

Zo is het sponsoren van Toonkunstkoor Heerenveen heel makkelijk geworden: gratis voor u, en lucratief voor het koor.

Help ons aan meer inkomsten zonder dat het u iets kost!

Bedankt namens Toonkunstkoor Heerenveen

 


Toonkunstkoor en Oratoriumvereniging

Een toonkunstkoor en een oratoriumvereniging zijn beide gemengde koren die zich richten op grote klassieke werken voor koor, orkest en solisten. Beroemd repertoire voor deze koren zijn werken als de Messiah van Händel, Krönungsmesse van Mozart, Die Schöpfung van Haydn, Stabat Mater van Pergolesi, Requiem van Fauré en het Weihnachtsoratorium, de Matthäus en Johannes Passion van Bach.

Landelijke bonden
Inhoudelijk is er weinig onderscheid tussen toonkunstkoor en oratoriumvereniging. Het verschil in naam zit hem in de bond waarbij het koor is aangesloten.
Een toonkunstkoor viel van oorsprong onder de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst; tegenwoordig de Vereniging Toonkunst Nederland (VTN). In die vereniging zijn niet alleen grote koren vertegenwoordigd, maar vandaag de dag ook kamerkoren en orkesten. Oratoriumkoren zijn doorgaans aangesloten bij een zangersbond. De Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) heeft bijvoorbeeld een afdeling voor oratoriumverenigingen. Voorts is er een algemene en een katholieke bond voor oratoriumkoren.
De indeling van de bonden is overigens niet heel strak. Net zo goed zijn bij de VTN oratoriumverenigingen en kamerkoren aangesloten die niet het predikaat 'toonkunstkoor' voeren.

De meerwaarde
Elk koor kan zich oratoriumvereniging noemen, of het zich nu wel of niet richt op de grote klassieke oratoria. Het predikaat 'Toonkunstkoor' is echter voorbehouden aan koren die lid zijn van Vereniging Toonkunst Nederland. De meerwaarde daarvan zit hem in het 'merk' Toonkunstkoor. Het staat voor een hoog muzikaal niveau en een goede organisatie. Het bestuur van de oorspronkelijke Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst kende een strenge ballotage. Er vond een toetsing plaats voor een gemengd koor lid mocht worden, en zich 'Toonkunstkoor' mocht noemen. Het was direct duidelijk dat het om een kwaliteitskoor ging, als aan de naam het predikaat 'Toonkunstkoor' voorafging.
Tegenwoordig wordt elk koor direct lid van de VTN als het zich aanmeldt en de contributie betaalt. De exclusieve uitstraling van het woord 'Toonkunstkoor' is daarmee afgezwakt.

Eigen benen
Het Toonkunstkoor Heerenveen heeft de 'automatische' waardering niet nodig. Het bestuur waakt door het beleid over kwaliteit en niveau van het koor. Voor iemand lid wordt, is er een individuele stemtest. De stemtest wordt iedere twee á drie jaar herhaald voor ieder koorlid. 
In samenspraak met de dirigent zijn er stemvormingstrainingen tot op individueel niveau. Iedere repetitie wordt begonnen met zang- en ademhalingsoefening en aandacht voor de houding. Er zijn facultatieve stemtrainings- en solfègecursussen door een extern zangpedagoge. Er zijn periodiek aanvullende stemgroeprepetities. Kortom: ons bestuur zorgt zelf, samen met de dirigent, dat het koor het predikaat 'Toonkunstkoor' waardig is.

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.