Le Roi David

In 1921 kreeg Honegger de opdracht om binnen twee maanden muziek te schrijven bij een toneelstuk van René Morax ‘Le Roi David’, over de Bijbelse koning David. Hij deed dat in Mezières in Zwitserland. Hij kreeg voor dit werk veel lof.

In 1923 combineerde hij het verhaal van Morax met zijn toneelmuziek tot een 'symfonische psalm’. Dat werk is tot vandaag de dag bekend als ‘Le Roi David’ van Honegger. Je kunt dit werk ook een ‘oratorium’ noemen, maar dan wel één van een bijzonder soort. Er is namelijk een verteller van het verhaal en tijdens dat verhaal zijn er steeds muziekgedeelten.

Opvallend in ’Le Roi David’ is ook de combinatie van verschillende muziekstijlen, van gregoriaans tot barok en van romantiek tot jazz. Dit was zijn bijdrage aan het neo-klassieke tijdperk. Dat er zowel een Franse als Duitse tekst is, valt te begrijpen vanuit zijn Zwitserse achtergrond.

De muziek van ‘Le Roi David’ is verdeeld in drieën. Het zijn gedeeltes uit het bijbelse verhaal over koning David. Dit speelt zich af rond 1050-970 v. Chr. Het land Israël is in oorlog met de Filistijnen, een volk dat toen in de Gazastrook woonde. Ook toen dus problemen in die buurt.

In het eerste deel wordt verteld dat Samuël, de geestelijk leider van Israël, van God de opdracht krijgt om Saul tot koning te zalven over het volk Israël. Israël is tot dan toe een stammenverband van bedoeïenenvolken, dat geen centraal gezag kent. Zo wordt Saul de eerste koning. Maar het ontbreekt hem aan gehoorzaamheid aan de God van Israël en daarom krijgt Samuël na verloop van tijd de opdracht om David in Sauls plaats tot koning te zalven. David is een herdersjongen, aan wie prachtige geloofsliederen (’Psalmen’) toegeschreven zijn. In het eerste deel bespeelt David de harp en zingt zijn lied van geloofsvertrouwen. Hij is als een schaap in de kudde van de Heer (nr.2) op wie hij zijn vertrouwen stelt (nr.3). In de oorlog schuiven de Filistijnen een reuzenmens, Goliath, naar voren. Wie durft het tegen hem op te nemen? David gaat de strijd aan en wint, met Gods hulp. Hij wordt nu in het leger opgenomen en het volk bezingt zijn roem: Saul (Israëls koning) heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden (nr.4). Gevolg hiervan is een toenemende jaloezie van Saul ten opzichte van David. Daarna klinken nog enkele psalmen, liederen waarin het geloof bezongen wordt (nr. 6,7,8,9,11). Maar de oorlog gaat door. Koning Saul komt in het nauw en gaat naar de ‘heks van Endor’, een spiritiste, en laat haar de geest van de ondertussen overleden Samuël, die hem ooit tot koning zalfde, oproepen (nr.12). Wat Saul doet, is God niet welgevallig. Het volk Israël lijdt een enorme nederlaag. Koning Saul sneuvelt en David beweent de doden (nr.14).

 

In het tweede deel is David gekroond tot koning. De oorlog gaat door en David verslaat de Filistijnen (nr.15). Hij herovert ‘de ark van het verbond’, een kist waarin o.a. stenen tafelen met de tien geboden werden bewaard, en brengt die weer terug naar Israël. Dat wordt uitbundig bezongen (nr.16).

Het derde deel begint met een loflied op de Heer (nr.17). Daarna wordt verteld dat David verleid wordt door ‘een dienares’, zo staat het in onze muziek (nr.18). Volgens de Bijbel is het David die Batseba, de vrouw van Uria, één van Davids officieren, versiert. Om van deze man af te zijn laat David hem op een heel riskante plaats in het leger opstellen, zodat hij wel moet sneuvelen. Daarna is hij dan vrij om met die vrouw te trouwen. David wordt zich zijn misdaad bewust. Er volgen twee psalmen waarin David zijn schuld belijdt (nr.19,20).

Als David oud wordt, ontbrandt er tussen zijn kinderen een strijd om de opvolging. David moet zelfs vluchten, maar slaagt er toch in zijn macht te herstellen. We horen een psalm van vertrouwen (nr.21) en nog een lied waarin het land wordt bezongen (nr.22). David bedankt het leger (nr.23). Er klinken nog enkele psalmen (24,25). In deel 26 eindigt het koningschap van David met de kroning van zijn zoon Salomo. In het laatste stuk (27) vertelt een engel via de profeet Jesaja over een bloem die zal bloeien uit de stam van David, een gedeelte dat tot heden in de kersttijd centraal staat in veel kerken, omdat deze bloem in de Christelijke wereld wordt uitgelegd als een verwijzing naar de geboorte van Jezus.

 

 

 

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.