Ensemble Conservatoire

Het Ensemble Conservatoire bestaat uit een vaste kern van beroepsmusici die ook deels hun werkterrein hebben in de grote professionele orkesten en in het onderwijs aan conservatoria en muziekscholen. Met 15 tot 20 producties per jaar in het gehele land heeft het Ensemble Conservatoire een goede naam verworven voor wat betreft betrouwbaar en hoogstaand orkestspel van barok- en romantische muziek. Ondanks dat er op moderne instrumenten gemusiceerd wordt, streeft het orkest naar een zo authentiek mogelijke klankbenadering aangaande de uitvoeringspraktijk. Het plezierige contact tussen de musici onderling zorgt voor een extra stimulans om met elkaar een zo goed mogelijk product neer te zetten. Dit wordt vooral duidelijk door de grote en toenemende belangstelling voor dit orkest vanuit de koorwereld en ook wanneer men kennis neemt van de vele recensies, die zich lovend uitspreken over het ensemblespel en daarbij melding maken van bijzondere solistische bijdragen. Het Ensemble Conservatoire is dan ook een veel gevraagd orkest voor de begeleiding van koren. Daarnaast heeft het ensemble inmiddels meerdere malen bewezen ook ander orkestrepertoire op zeer professioneel niveau uit te kunnen voeren. Meer informatie hierover vindt U onder de noemer "nieuwsbrief".


Historie

Het orkest is in het verleden ontstaan uit studenten van het Zwolse Conservatorium en speciaal opgericht voor het begeleiden van koren. Hoewel het orkest regelmatig aangevuld wordt met jonge, talentvolle musici is met name de strijkersgroep steeds uit een vaste kern blijven bestaan, waardoor de homogeniteit van klank en samenspel groeide. De inbreng van de op hoog niveau musicerende blazers completeren dit orkest. De toenemende bekendheid van het Ensemble Conservatoire, de flexibiliteit en de geestdrift waarmee door de orkestleden gemusiceerd wordt, heeft er toe geleid dat het orkest zijn medewerking heeft verleend aan radio- en televisieopnamen en aan talrijke concerten in binnen- en buitenland. Ook heeft het orkest inmiddels meerdere CD’s opgenomen.

 

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.