De dirigent drukt zijn of haar stempel  op een koor. De persoonlijkheid  brengt de eigen kleur en qualitate qua bepaalt hij/zij mede het repertoire. In 150 jaar levert dat een kleurrijk beeld. Met de rij oefenmeesters laten we de geschiedenis van het koor zien. Loop mee vanaf de oprichting in 1870: 14 mannen leidden het koor, tot in 2005 als 15e dirigente Pauli Yap aantrad.  Klik de naam voor bijzonderheden over de episode.

1.    Jan Hendrik van Dapperen dirigeerde ons koor van 1870 tot 1892

2.    Jan Godefroy van 1892 tot 1913

3.    Willem Zonderland van 1914 tot 1920


4.            Eugène Buijsse 1920 / 1921

5.   Jisk Heslinga van 1921 tot 1945

6.    George Stam van 1945 tot 1949

7.    Piet Post van 1949 tot 1960 en a.i. in 1962


8.           Fons Schellekens 1960/1961

9.    Bram Feenstra 1962-1965


10.          Freek Houtkoop 1966/1967

11.   Gerben Bergstra 1967-1976

12.   Anne E. de Bruijn 1976-1989 

13.   Piet Roorda 1990-1998

14.   Wim Stoppelenburg 1998-2005

15.   Pauli Yap 2006-heden


 


Toonkunstkoor Heerenveen in 1984
Uiterst rechtsachter dirigent Anne E. de Bruijn

 

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.