Bram Feenstra (1925-2007)


Bram Feenstra dirigeerde het Toonkunstkoor Heerenveen van 1962 tot 1965.
Vanuit zijn woonplaats IJlst bestreek hij als dirigent en uitvoerend musicus heel Friesland. Hij dirigeerde de Oratoriumvereniging Bolsward en het Grousterkoar. Feenstra was dirigent van de ’Koudumer muziek vereniging Nij Libben’, was hoornist in, en later assistent-dirigent van het Frysk Orkest en directeur van de Sneker Muziekschool.


Zijn eerste concert met Toonkunstkoor Heerenveen was in 1962, een bijzonder Kerkconcert gegeven in de Schoterlandse Kerk. Naast stukken voor het koor, zie hieronder, stonden instrumentale en vocale solisten geprogrammeerd. Het koor zong in de Schoterlandse kerk een aantal korte werken uit Renaissance en Barok:

Lassus: Jubilate Deo
Da Palestrina: Ego sum panis vivus
Bach: Gloria in Excelsis Deo  (uit Weihnachtsoratorium)
Schütz: Also hat Gott die Welt geliebt (vijfstemmig)

Ex-Toonkunstkoordirigent Piet Post speelde een Fantasie over het ’Heilig, heilig, heilig’ op orgel. De aria uit de Messiah ’How Beautiful Are The Feet Of Them’ kan achteraf gezien worden als opmaat voor een korte reeks uitvoeringen van de Messiah in Heerenveen.
In 1963 voerde Feenstra voor ’t eerst de Messiah uit, met de bedoeling dat jaarlijks te doen (zoals de Mattheus in Bolsward). In Sneek was de Messiah onder zijn leiding al jaren traditie met de Oratoriumvereniging Bolsward. In Heerenveen kwam het in de jaren 60 met het Toonkunstkoor tot vier Messiah’s, met achtereenvolgens drie verschillende dirigenten: in ’63 en ’65 Feenstra, in 1966 o.l.v. Freek Houtkoop (voor helaas een half lege kerk vanwege zeer slecht weer, maar de recensie was lovend) en dec. 1967: dirigent Gerben Bergstra.

 


affiche van het enige concert dat uitgevoerd werd o.l.v.
Freek Houtkoop, in 1967

Bram Feenstra werd opgevolgd door Freek Houtkoop (1924–2000). Hij was slechts één 
seizoen dirigent van het Toonkunstkoor: 1966/67, in welk jaar hij als gemeld de Messiah dirigeerde.
Freek Houtkoop was leraar muziek aan de Chr. Scholengemeenschap te Oostergo; later werd hij directeur van de Streekmuziekschool 
NO-Friesland. Hij componeerde een Requiem waarvan de radiopremière plaats vond in 1991 door het Kamerkoor ’Magister Cantat’ uit Rotterdam.
Tot 1957 organiseerde hij samen met Willem Mudde jaarlijks de Lutherse Werkweek waar liturgie-liefhebbers intensief aan de gang waren met kerkmuziek. 
In de jaren 60 dirigeerde hij de Utrechtse Jongerencantorij. In de zeventiger jaren richtte hij de Dokkumer Cantorij op, later genoemd ’Bonifatiuscantorij Dokkum’. Daarnaast voerde hij van 1966 tot 1976 de directie over Toonkunstkoor Dokkum.

 

 

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.