Fons Schellekens

koorleider gedurende 1960 en 1961

Schellekens is maar kort verbonden geweest aan het Toonkunstkoor Heerenveen. Hij heeft in de jaren 1960-1961 twee bijzondere concerten voorbereid. In 1960 werd het 90 jarig jubileum gevierd. Er is een groots programma samengesteld: Dido and Aeneas van Henry Purcell, Mozart’s Eine kleine Nachtmusik door het Frysk Orkest en de Krönungsmesse van Mozart, waarbij de altpartij werd vertolkt door Thérèse Steinmetz en de baspartij door David Hollestelle. Dit programma vereiste intensieve voorbereiding, zowel in organisatorisch als muzikaal opzicht. Voor de publiciteit en fondsenwerving werd een EreComité in het leven geroepen waarin onder anderen 4 ex-dirigenten van het Toonkunstkoor zitting namen: Willem Zonderland, Jisk Heslinga, George Stam en Piet Post. Voorzitter was de toenmalige burgemeester G.H. Kuperus. Van zijn hand is het voorwoord in het programmaboekje. Het jubileumconcert is uitgevoerd in de toen nog in gebruik zijnde Schouwburg van Heerenveen.

In 1961 werd het volgende programma uitgevoerd, met begeleiding opnieuw door het Frysk Orkest: Suite uit de Wassermusik van G.F. Händel, Psalm 112/113 ‘Laudate Pueri Dominus’ eveneens van G.F. Händel en het Requiem van L. Cherubini, met aan de piano Jisk Heslinga.

In 1962 vertrok Schellekens naar Emmen en leidde daar 11 jaar het Toonkunstkoor Emmen.
Medio jaren 70 dirigeerde hij het Gelders Orkest en Toonkunstkoor Wageningen.
Zijn muzikale carrière begon in 1955 in Amsterdam bij het Amsterdams Symfonieorkest ‘Alphons Diepenbrock’, een amateurorkest dat in 1950 was opgericht. Schellekens voelde zich thuis in het amateurcircuit. Zijn eigenlijke beroep was tandarts. Bijzonder, zoals hij totaal verschillende disciplines gecombineerd heeft.

 


programmaboekje jubileumconcert o.l.v. Fons Schellekens


... met bal na ...

 

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.