Jan Godefroy


In 1892 begint Jan Godefroy als waarnemer voor de ziek geworden dirigent J.H. van Dapperen. Godefroy is organist en dirigent te Steenwijk. Daarnaast geeft hij muzieklessen. Eén van zijn leerlingen is de Leeuwarder componist en organist Rients Beintema. In Godefroy’s periode wordt het 25-jarig jubileum gevierd (1895) met een uitvoering van ‘Eva’ van Massenet en ‘das Feuerkreuz’ van Max Bruch.

Geldtekort
Het is van alle tijden: goede en slechte jaren wisselen elkaar af. In 1897 is er een tekort van Hfl. 200,-, mede veroorzaakt door teruglopend ledental. Het bestuur is verdeeld over het te voeren beleid. Hoe hoog de golven gaan blijkt wel uit de wanhoopsdaad van de secretaris: hij verbrandt de notulen en het bestuur treedt af.
Een ‘volksuitvoering’ van ‘Die Jahreszeiten’ (1898) in het Posthuis moet soelaas bieden. Maar de kastelein klaagt achteraf dat er te weinig verteerd is, en zadelt het nieuwe bestuur op met een hogere zaalhuur. 

Godefroy studeert met het koor ‘Doornroosje’ in, en ‘Die Schöpfung’ (1899). In 1903 volgt Schiller’s gedicht ‘Das Lied von der Glocke’, een compositie van Max Bruch, bewerkt door A. Romberg. Helaas veroorzaakt dit concert opnieuw een financiële strop. 

In 1910 bestaat het koor 40 jaar. Om dat te vieren grijpt de dirigent terug op ‘Die Jahreszeiten’, nog bekend bij de overgebleven leden. Met versterking van zijn koor ‘Polyhymnia’ uit Steenwijk worden twee mooie uitvoeringen gegeven, één in Heerenveen en één in Steenwijk.

Ledentekort
De jaren daarna is de samenwerking met het bestuur moeizaam. Daarbij zijn er te weinig leden waardoor de financiële basis wankel is. Godefroy biedt aan zijn honorarium te verlagen. In 1912 zijn er nog maar 16 leden. Het bestuur besluit ermee te stoppen en het koor op te heffen. 
Dan gebeurt het wonder: van buitenaf wordt samen met een paar overgebleven koorleden een wervingscampagne georganiseerd. Een ware reddingsactie. In 1913 zijn er al meer dan 50 leden. Hij besluit echter niet verder te gaan met het hernieuwde ‘Gemengd Koor’ en neemt ontslag ‘om gezondheidsredenen’. Datzelfde jaar geeft hij een inwijdingsconcert van, en op het nieuwe orgel in de Gereformeerde Kerk te Meppel. De organist Godefroy wint het van de dirigent Godefroy.

Bronnen: Archief TKKH Reina Wijbenga, Internet

 

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.