Jan Hendrik van Dapperen

De eerste in het lange bestaan van Toonkunstkoor Heerenveen was Jan Hendrik van Dapperen (1821 - 1897).
Het was in 1842 dat Jan Hendrik per diligence op weg was van Zwolle naar Leeuwarden. Hij overnachtte te Heerenveen in het toenmalige hotel Berlage. Daar vernam hij dat er ter plaatse een muziekdocent gezocht werd. Hij solliciteerde de volgende dag en werd aangenomen. Zijn toelage uit de grietenijkas bedroeg Hfl. 150,-- per jaar. Dat was een goede beloning in die dagen voor een 21-jarige jongeman. Hij nam zijn taak serieus. Meer dan 40 jaar gaf hij muzieklessen.

Naast zijn muziekdocentschap werd hij kerkorganist en dirigent van een orkest. Meer dan een halve eeuw was hij één der voornaamste figuren uit het Heerenveense muziekleven. Hij gaf door het organiseren van concerten glans en inhoud aan de cultuurbeleving. Het muziekleven van die dagen draagt zijn stempel door de vele initiatieven.

In 1843 richtte hij het Gemengd Koor 'Euterpe' op, en dirigeerde dat tot 1854, toen het ontbonden werd. Het duurde tot 1870 voor hij samen met Jonkheer S. van Beijma Thoe Kingma het 'Gemengd Koor', voorloper van het Toonkunstkoor Heerenveen, oprichtte. Van 1870 tot 1892 had hij de leiding. Via de muziekschool waar hij muziek- en zangles gaf, zorgde hij jarenlang voor nieuwe koorleden.
Op het eerste concert werden de volgende werken uitgevoerd: van Mendelssohn Psalm 42; 2 Motetten van Haydn, en een niet nader aangeduid 'Hollands kwartetnummer'.
1885: 'Die Kreuzfahrer' van Niels Wilhelm Gade, en 'Die erste Walpurgisnacht' van Mendelssohn
1887: 'Die Jahreszeiten', en ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Koning Willem III een gezamenlijk concert met het Heerenveens Mannenkoor.
Hoogtepunt was een concert op landgoed Oranjewoud, begeleid door het 'Muziekcorps der rijdende Artillerie' uit Arnhem, en gevolgd door een 'gezellige tuinpartij'. Het laatste concert gaf hij in 1891 in het Posthuis: ‘Die Jahreszeiten’ van Joseph Haydn. 

In 1958 is een straat in Heerenveen naar hem vernoemd. Een hele eer, maar de gemeenteraad laat goed zien waar de prioriteit ligt: Abe Lenstra krijgt een Boulevard, Jan Hendrik van Dapperen het kortste straatje in de gemeente.

Bronnen: archief TKKH Reina Wijbenga, Gem. Heerenveen

 

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.