Willem Zonderland (1884-1974)

Gedurende zijn lange leven was Zonderland bijzonder actief op muziekgebied. Hij werd geboren in Westzaan. Zijn Friese loopbaan begon in 1909 te Harlingen. Daar was hij werkzaam als organist en koordirigent. In 1917 vertrok hij naar Leeuwarden om als organist de Doopsgezinde Gemeente  te dienen. Van 1919 tot 1934 dirigeerde hij het Stedelijk Orkest Leeuwarden, het latere Frysk Orkest. Hij was pianist/organist/dirigent in o.a. Harlingen, Leeuwarden, Dokkum en Heerenveen.  Als adviseur en commissielid is hij jarenlang actief geweest voor  de ‘Bond van Zangkoren in Friesland’.

Het eerste concert onder zijn directie is het oratorium 'Paulus' van Mendelssohn. Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, gaan er stemmen op de repetities te staken. Anderen voeren aan dat het juist gunstig is in deze roerige tijden 'een wijle in een meer harmonische wereld te verkeren'. Met dit inzicht gaan de repetities door. In 1916 wordt zelfs een zeer geslaagd tweedaags muziekfeest gegeven samen met Het Groninger Harmonie-orkest. 
In 1917 voert hij het oratorium 'Die Zerstörung Jerusalems' uit van A. Klughardt.  De recensent rept van ‘een grondige verwoesting, niet alleen van Jeruzalem, maar ook van het  stuk’. 
Met meer succes dirigeert hij achtereenvolgens in 1918, 1919 en 1920 de 'Elias' van Mendelssohn,  'Joshua' van Handel en 'Faustszenen' van Schumann. Het concert van 1918 wordt geteisterd door de Spaanse griep: de voorafgaande repetities worden slecht bezocht. 
In 1920  is er een jubileumprogramma (zie krantenartikel hieronder), met o.a. operette, opgevoerd door de jongere leden. Met bal na, en daar was een goede reden voor: 1920, het koor bestaat 50 jaar.

Willem Zonderland  heeft het Toonkunstkoor Heerenveen (toen nog  ‘Heerenveens Gemengd Koor’) geleid van 1914 tot 1920.

Bronnen: www.organumfrisicum.nl, archief TKKH Reina Wijbenga

 

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.