'Toonkunstkoor Heerenveen op dreef'

door Johan G. Koers
Een volledig bezette Parochiekerk van de Heilige Geest in Heerenveen beluisterde zondagmiddag 9 januari 2011 een concert ter gelegenheid van het jubileum (1870-2010) van het Toonkunstkoor Heerenveen. Onder leiding van dirigente Pauli Yap en met medewerking van vocale solisten presenteerde het koor muziek van Bach, Vivaldi en Mozart. Het begeleidende werk werd verzorgd door het Ensemble Conservatoire. Ten behoeve van dit concert was er een feestelijk programma samengesteld, waarbij werd geput uit eerder uitgevoerd repertoire: het Gloria van Antonio Vivaldi en de Vesperae solennes de confessore van Wolfgang Amadeus Mozart werden al in 1969 op de planken gebracht, Cantate 140 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' van Johann Sebastian Bach volgde enkele jaren daarna.

Geopend werd met de vertolking van Bachs cantate 'Wachet auf, ruft uns die Stimme'. Het gelijknamige openingskoor werd gevat in een bezonken tempo. De lange melodische lijnen werden onderbouwd met een adequate spanningsboog en een homogene totaalklank, waarbij de stemgroepen onderling goed in balans waren. Het door de tenoren mooi uitgezongen koraal 'Zion hört die Wächter singen' mag hier niet onvermeld blijven. Het Gloria van Vivaldi, dat aansluitend werd ontvouwd, mocht zich eveneens verheugen in een boeiende benadering. Neergezet in grote lijnen, waar nodig onderbouwd met doeltreffende accenten en nuances in de dynamiek. Geen waan van de dag bij dirigente Pauli Yap, maar een doorwrochte en gerijpte visie, die wordt onderbouwd door muzikaliteit en stijlgevoel, gespeend van onnodig en goedkoop effectbejag.

Dat laatste bleek ook uit de uitvoering van de 'Vesperae solennes de confessore' van Mozart die werden ingezet  met een veerkrachtig klinkend Dixit Dominus, waarmee dit concert werd afgesloten. Het mag duidelijk zijn dat het jubilerende Toonkunstkoor Heerenveen zich van zijn beste kant heeft laten horen en dat de samenwerking tussen koor en dirigent, die nu inmiddels vijf jaar duurt, z'n vruchten begint af te werpen.
En dan de solisten. De sopraan Roelien van Wageningen beschikt over een mooi, naturel stemgeluid. Waar haar aandeel in het Gloria van Antonio Vivaldi mijns inziens niet helemaal uit de verf kwam, liet ze zich in het Regina Coeli van Mozart horen met uitstekend coloratuurwerk. Netty Otter is een veelgevraagd soliste in onze provincie. Ook ditmaal realiseerde ze een muzikale en doorleefde voordracht. De tenor Henk Gunneman is een gekwalificeerd vocalist, die in het solistenkwartet in de Vesperae van Mozart een waardevolle bijdrage leverde. Ben Brunt (bas) completeerde het solistencorps. Met zijn dragende, geprononceerde stem droeg hij samen met sopraan Roelien van Wageningen zorg voor fraai duetwerk in Bachs cantate.
Het Ensemble Conservatoire, als zo vaak aantredend als begeleidingsorkest bij het Toonkunstkoor Heerenveen, begeleidde koor en solisten op een gedegen en verantwoorde wijze. 

Jubileumconcert  op 9 januari 2011 van Toonkunstkoor Heerenveen m.m.v. Ensemble Conservatoire en vier vocale solisten, o.l.v. Pauli Yap in de RK Kerk in Heerenveen, uitverkocht.

Friesch Dagblad 10-01-2011

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.