Recensie Requiem van M. Duruflé, uitgevoerd in de R.-K. Kerk te Heerenveen o.l.v. Anne E. de Bruijn op 4 mei 1989.


 

‘In volle bezetting, de vier motetten werden gezongen door een klein ensemble uit het koor, vertolkte het Toonkunstkoor het Requiem dat de componist in 1947 voltooide. Ik heb bewondering voor de wijze waarop men dit monumentale werk gestalte wist te geven. Het zingen van twintigste eeuwse muziek en het zich eigen maken van een notentekst is, zeker voor een amateurkoor, geen sinecure. De interpretatie door Toonkunst, waarin een verzorgde dynamiek en goedgekozen tempi opvallen, getuigde van een gedegen aanpak. Eén aspekt dat het koor nog verder moet uitwerken, is de stemvoering. Het is een zaak van techniek om tot de warme, ronde toon te komen, die voor dit soort muziek onontbeerlijk is.'

Joh. G. Koers, Heerenveense Courant

 

Onze sponsors:

Login voor leden

Als lid van het Toonkunstkoor hebt u toegang tot het besloten deel van de website. U kunt hieronder inloggen met deze gegevens.