Toonkunstkoor Heerenveen
Sinds 1870

Ons volgende concert

Annelies

Zaterdag 4 mei 2024, 20.45 uur

RK kerk Heerenveen

Uitgevoerd wordt
het Oratorium Annelies
van James Whitbourn

 

Onze sponsors:

 
Bestuur

De samenstelling van het bestuur is per maart 2023 als volgt:

Voorzitter: Hans Telgen
Penningmeester: Ria Nauta
Secretaris: Klaasje de Schiffart
alg. bestuurslid: Liesbeth Baas
alg. bestuurslid: Alex L. Tiggelaar

Organisatie

Toonkunstkoor Heerenveen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40002135 
Het vestigingsadres is Molenlaan 25, 8461 LJ Rottum
De statutaire zetel is de gemeente Heerenveen

E-mailadres: secretaris@toonkunstkoorheerenveen.nl

Bank: RABO bank
IBAN: NL85 RABO 0102056978 t.n.v. Toonkunstkoor Heerenveen