Toonkunstkoor Heerenveen
Sinds 1870

Volgende concert:

 • Kerstconcert 2023

  Kerstconcert 2023

  zondag 17 december 2023 15:00 -18:00


  Messiah (HWV 56), G.F. Handel

  Sopraan: Wendy Robol
  Alt: Netty Otter
  Tenor: Falco van Loon
  Bas: Henk Neven

  Orkest: Barokorkest Eik en Linde

  Muzikale leiding: Pauli Yap

Onze sponsors:

 

SponsorKliks, gratis sponsoren!

De vrienden van Toonkunstkoor Heerenveen dragen het koor een warm hart toe en ondersteunen het koor financieel. Mede hierdoor kan het Toonkunstkoor concerten uitvoeren met begeleiding van professionele orkesten en solisten.
De afgelopen jaren heeft zich een ontwikkeling voorgedaan van stijgende kosten voor het contracteren van musici en tegelijkertijd het teruglopen van subsidies van zowel gemeente en provincie als ook van culturele fondsen.
Het gevolg is dat we de financiële steun van de vrienden hard nodig hebben om de concerten op het huidige kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren.
We zijn de 'Vrienden van Toonkunstkoor Heerenveen' erkentelijk voor hun financiële steun. We hopen deze groep te behouden en te vergroten zodat we ook in de toekomst mooie concerten kunnen uitvoeren.

Wilt u ons steunen?
Dat kan vanaf € 30,- per jaar.

U ontvangt tijdig de concertaankondigingen, waarbij u de mogelijkheid hebt om kaarten te bestellen tegen een 'vriendenprijs' en plaatsen te reserveren.
U kunt zich per e-mail aanmelden bij de vriendencommissie of even bellen met Joke Koevoets: 06-12471033