Toonkunstkoor Heerenveen
Sinds 1870

Ons volgende concert

 

 

website aankondiging

Zondag 8 december 2024, 

15.00 uur

Trinitas Heerenveen

Uitgevoerd wordt
John Rutter: Magnificat
Benjamin Britten: Saint Nicolas

Lauren Armishaw, sopraan
Stefan Kennedy, tenor
Kinderkoor Viva La Musica uit Meppel

Het Promenade Orkest

Muzikale leiding: Wolfgang Lange

 

Onze sponsors:

 
Privacyreglement

 

A. PERSOONSGEGEVENS VAN CONCERTBEZOEKERS 
 1. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart en verwerkt voor het bestelproces van toegangskaarten via de website www.toonkunstkoorheerenveen.nl (de ticketservice) de volgende persoonsgegevens van de persoon die de kaart(en) heeft besteld – voor zover op het bestelformulier ingevuld:
  - voornaam;
  - achternaam;
  - emailadres;
  - telefoonnummer;
  - studentnummer;
  - nummers van de bestelde toegangskaarten;
  - datum en het tijdstip waarop de kaarten zijn besteld;
  - bankrekeningnummer of creditkaartnummer waarmee de kaarten zijn betaald;
  - op de website geplaatste tekst in het veld “opmerkingen”.

 2. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart, noch verwerkt andere persoonsgegevens van de bezoekers van de ticketservice dan die genoemd onder 1.

 3. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart de onder 1. genoemde persoonsgegevens maximaal 3 maanden na de datum van het concert waarvoor de kaart(en) werd(en) besteld. 

 4. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart de onder 1. genoemde gegevens voor geen ander doel dan om het voor de bezoekers van zijn concerten op een eenvoudige manier mogelijk te maken toegangskaarten te bestellen.

 5. Anders dan onder 3. en 4. is gesteld bewaart Toonkunstkoor Heerenveen de persoonsgegevens voornaam, achternaam en emailadres langer dan drie maanden, indien de besteller op het bestelformulier heeft aangegeven dat hij of zij op de hoogte gehouden wil worden van toekomstige concerten van Toonkunstkoor Heerenveen. In dat geval worden voornaam, achternaam en emailadres in een mailingbestand geplaatst bestemd voor verzenden van nieuwsbrieven aan geïnteresseerde concertbezoekers.

B. PERSOONSGEGEVENS DIE BINNENKOMEN VIA HET CONTACTFORMULIER 
 1. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart en verwerkt persoonsgegevens die via het contactformulier op de website www.toonkunstkoorheerenveen.nl per email binnenkomen:
  - voornaam;
  - achternaam;
  - emailadres;
  - op de website geplaatste tekst in de veld “onderwerp” en "bericht".

 2. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart, noch verwerkt andere persoonsgegevens die via het contactformulier binnenkomen, dan die genoemd onder 1.

 3. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart de onder 1. genoemde persoonsgegevens maximaal 3 maanden nadat er actie is ondernomen op de vraag of de opmerking die is geplaatst. 

 4. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart de onder 1. genoemde gegevens voor geen ander doel dan om vragen en opmerkingen van bezoekers van de website te kunnen verzamelen en beantwoorden

C. ZORGVULDIGHEID 
 1. Toonkunstkoor Heerenveen zal er alles aan doen dat in zijn vermogen ligt om alle persoonsgegevens die in zijn domein zijn opgeslagen veilig te bewaren en ze te beschermen tegen diefstal door derden. 

 2. Indien Toonkunstkoor Heerenveen echter het vermoeden heeft dat derden zich, ondanks zijn inspanningen, toegang hebben weten te verschaffen tot de bij Toonkunstkoor Heerenveen opgeslagen persoonsgegevens, zal hij de betreffende personen onmiddellijk in kennis stellen van dit (vermoedelijke) datalek. 

 3. Toonkunstkoor Heerenveen zal in dat geval alle bewaarde persoonsgegevens vernietigen. Tevens zal Toonkunstkoor Heerenveen in dat geval alles doen waartoe de wet hem verplicht.

 4. Toonkunstkoor Heerenveen zal de bewaarde en verwerkte persoonsgegevens noch om niet, noch tegen betaling of voor welke wederdienst dan ook ter beschikking stellen van derden, ongeacht het doel dat die derden daarmee zouden willen bereiken. 

 

Regelment ticketservice

 

A. AANSCHAF VAN TOEGANGSKAARTEN 
 1. Toegangskaarten voor concerten van Toonkunstkoor Heerenveen kunnen worden aangeschaft via de ticketservice op de website www.toonkunstkoorheerenveen.nl, bij leden van het Toonkunstkoor Heerenveen en bij de op de website www.toonkunstkoorheerenveen.nl vermelde verkooppunten.

 2. Indien toegangskaarten zijn besteld via de ticketservice op de website www.toonkunstkoorheerenveen.nl ontvangt de besteller, nadat Toonkunstkoor Heerenveen de betaling heeft ontvangen, per e-mail de bestelde toegangskaart(en) als pdf-document voor het betreffende concert.

 3. Een toegangskaart dient te worden uitgeprint of op telefoon of tablet te worden getoond op de dag van het concert bij het binnengaan van de concertzaal.

 4. Een toegangskaart is slechts eenmaal geldig voor slechts één persoon. Toonkunstkoor Heerenveen stelt door middel van het scannen van de toegangskaart vast of de toegangskaart echt is, of het betaald is en of het niet al eerder is gebruikt.

B. ANNULERING

Indien toegangskaarten om welke reden dan ook niet worden gebruikt, verleent Toonkunstkoor Heerenveen geen restitutie van het aankoopbedrag.

C. WEIGEREN VAN PERSONEN EN BLOKKEREN VAN DE TICKETSERVICE
 1. Toonkunstkoor Heerenveen houdt zich het recht voor personen uit de concertzaal te (laten) verwijderen die zich misdragen door bewust de gang van zaken tijdens een concert te verstoren, zonder dat sprake is van overmacht.

 2. Toonkunstkoor Heerenveen houdt zich het recht voor personen, die zich tijdens een eerder concert hebben misdragen, de toegang tot de concertzaal te ontzeggen, zoals bedoeld onder 1.

 3. Toonkunstkoor Heerenveen houdt zich het recht voor personen die zich tijdens een concert hebben misdragen, zoals bedoeld onder 4a, onmogelijk te maken om via de website toegangskaarten te bestellen.

D. OVERIG 
 1. Toonkunstkoor Heerenveen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van toegangskaarten.

 2. Toonkunstkoor Heerenveen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, door foutief of te veel bestelde toegangskaarten.