Toonkunstkoor Heerenveen
Sinds 1870

Volgende concert:

Onze sponsors:


De contributie bedraagt € 26,50 per maand.

De betalingsverplichting gaat in op de eerste van de maand die volgt op de maand waarin het lidmaatschap is gestart. 

Betaling geschiedt vooruit, bij voorkeur per automatische overboeking: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Rekeningnummer NL85 RABO 0102056978 t.n.v. Toonkunstkoor Heerenveen.