Toonkunstkoor Heerenveen
Sinds 1870

Volgende concert:

Onze sponsors:

Op 5 november 2022 organiseerde Toonkunstkoor Heerenveen twee Masterclasses die gegeven zijn door Johannette Zomer en Frans Fiselier, twee van onze solisten bij het jubileumconcert. Een zestal Toonkunstkoor-leden namen deel, evenals enkele conservatoriumstudenten.

De beste kandidaat bleek te zijn Nelina Adams. Haar is een bescheiden solistenrol aangeboden in de uitvoering van het oratorium 'Paulus' op 20 november.