Toonkunstkoor Heerenveen
Sinds 1870

Ons volgende concert

RutterBritten

Zondag 8 december 2024,
15.00 uur

Trinitas Heerenveen

Uitgevoerd wordt
John Rutter: Magnificat
Benjamin Britten: Saint Nicolas

Lauren Armishaw, sopraan
Stefan Kennedy, tenor
Kinderkoor Viva La Musica uit Meppel

Het Promenade Orkest

Muzikale leiding: Wolfgang Lange

 

Onze sponsors:

 

Ledenlijst

 

De meest recente ledenlijst vind je hier

 


 

PRICACYREGLEMENT LEDEN
 
Persoonsgegevens van leden
 1. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart van haar leden de volgende persoonsgegevens:
  - voornaam;
  - achternaam;
  - straat;
  - huisnummer;
  - postcode;
  - woonplaats;
  - telefoonnummers;
  - emailadres;
  - geboortedatum;
  - bankrekeningnummer:
  - datum van de start van het lidmaatschap.
  Tevens wordt bijgehouden of het lid is ingedeeld in koor 1 of koor 2 (bij opgesplitste stemgroepen).

 2. Aan leden wordt bij de aanvang van het lidmaatschap gevraagd of zij ermee instemmen dat persoongegevens (met uitzondering van het bankrekeningnummer en de geboortedatum) in de ledenlijst zichtbaar worden gemaakt voor de andere leden van de vereniging. Indien een lid niet instemt met de verspreiding van de persoonsgegevens via de ledenlijst, wordt daarin alleen zijn of haar voor- en achternaam geplaatst.

 3. Aan leden wordt bij de aanvang van het lidmaatschap eveneens gevraagd of zij ermee instemmen dat foto’s en/of video’s waar zijn herkenbaar op staan en die zijn gemaakt tijdens uitingen van het koor kunnen gebruikt in het ledenblad Op Toonhoogte en voor PR-doeleinden van de vereniging. Indien een lid niet instemt met het gebruik van foto’s en video’s waarop hij of zij herkenbaar is, worden deze foto’s en video’s niet gebruikt voor genoemde doelen.

 4. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart, noch verwerkt andere persoonsgegevens van leden dan die genoemd onder 1.

 5. Toonkunstkoor Heerenveen bewaart de onder 1. genoemde gegevens voor het hebben van een compleet en actueel overzicht van de leden van de vereniging, voor de financiële administratie, voor het verspreiden van informatie (Nieuwsbrief) aan de leden via e-mail en om het voor leden gemakkelijk te maken elkaar te bellen, te schrijven, te e-mailen en te bezoeken.

B. ZORGVULDIGHEID 
 1. Toonkunstkoor Heerenveen zal er alles aan doen dat in zijn vermogen ligt om alle persoonsgegevens van leden die in zijn domein zijn opgeslagen veilig te bewaren en ze te beschermen tegen diefstal door derden. 

 2. Indien Toonkunstkoor Heerenveen echter het vermoeden heeft dat derden zich, ondanks zijn inspanningen, toegang hebben weten te verschaffen tot de bij Toonkunstkoor Heerenveen opgeslagen persoonsgegevens van leden, zal hij de leden onmiddellijk in kennis stellen van dit (vermoedelijke) datalek. 

 3. Toonkunstkoor Heerenveen zal in dat geval alle bewaarde digitale persoonsgegevens vernietigen. Tevens zal Toonkunstkoor Heerenveen in dat geval alles doen waartoe de wet hem verplicht.

 4. Toonkunstkoor Heerenveen zal de bewaarde en verwerkte persoonsgegevens noch om niet, noch tegen betaling of voor welke wederdienst dan ook ter beschikking stellen van derden, ongeacht het doel dat die derden daarmee zouden willen bereiken.